SKIN SAVE ™ 敏感肌专用

INCI名称

  • 柑果 (CAPPARIS SPINOSA)提取物
  • 仙桃仙人掌 (OPUNTIA FICUS-INDICA)茎提取物
  • 油橄榄 (OLEA EUROPAEA) 叶提取物

产品介绍

  • 放射性诱导的皮肤病的临床研究文献指出:与对照组和Biafin试剂相比,局部使用含skin save™的乳膏,可显著预防和减少皮肤红斑等症状    (出处:Rizza etc, JPP 2010, 62: 1–7)
  • 适用产品:护肤、婴儿护理、防晒、个人清洁、护发